การก่อตั้งชุมชน


บ้านโป่งกระทิงบน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยในรุ่นแรกๆนั้นเป็นคนกระเหรี่ยงที่ปลูกข้าวไร่ โดยครอบคลุมพื้นที่กว้าง เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาโดยมีชื่อเรียกภาถิ่นว่า กุ่ยโน่ ต่อมาหน่วยราชการให้ชื่อใหม่ว่า บ้านบนเขา และเมื่อหน่วยกองพันพัฒนาได้เข้ามาพัฒนาเส้นทาง ถนน และได้พบกระทิงมากินโป่ง จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านโป่งกระทิงบน การปกครองในสมัยนั้นเป็นการปกครองระบบผู้นำตามธรรมชาติ ต่อมาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางราชการจึงกำหนดให้มีผู้ใหญ่บ้านปกครอง ปัจจุบันพื้นที่บางส่วน โดยเฉพาะชุมชนบาง กะม่า ที่มีพื้นที่อยู่ในป่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน แต่ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการใช้พื้นที่เพื่อการยังชีพด้วยการทำอาชีพ เกษตรกรรมพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาผืนป่าร่วมกับส่วนราชการ โดยที่ผู้นำ พระสงฆ์ กลุ่มเยาวชน ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองแบบผสมผสานอย่าง ยั่งยืน โดยที่จะนำวิถีทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยว การเรียนรู้ มาเป็นจุดแข็งของชุมชนในอนาคต

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: